FAKTORING

POŻYCZKI POD FAKTURY

SKUP DŁUGÓW

RÓWNIEŻ GÓRNICZE

SZYBKO – MINIMUM FORMALNOŚCI.

- Nie wymagamy posiadania zdolności kredytowej.

- Atrakcyjne prowizje od 2% bez dodatkowych marży i stałych opłat.

- Podejmujemy szybkie decyzje w 24 h.

- Ograniczamy do min. formalności dokumentacyjnych – bez zbędnych wniosków i ankiet !

- Ekspresowa płatność ( nawet w dniu podpisania umowy)- Nie wymagamy konieczności podpisywania z nami umów długookresowych. Nasza usługa może być usługą doraźną, jeżeli takie są potrzeby naszego Klienta w danej chwili.

OFERUJEMY TAKŻE FAKTORING NIEJAWNY - faktoringowanie należności objętych zakazem zbycia dot. głównie należności górniczych !

rzetelna firma

TO TY JESTEŚ NASZYM WYZWANIEM I MOTYWACJĄ !

ESUS Usługi Finansowe
wykonanie: domena.pl