Firma ZYSK wystawia faktury swoim kontrahentom z 60-90dniowym terminem płatności. Jednak taki termin uzyskiwania środków blokuje płatność zobowiązań budżetowych – do ZUS, US. Zatem aby poprawić płynność swoich finansów i móc przyjmować kolejne zlecenia nie czekając na środki z wystawionych faktur VAT, Firma ZYSK przyszła do nas i zawarła z nami umowę factoringową , gdzie na następny dzień otrzymała środki z wystawionej faktury. W ten sposób jednorazowa umowa przerodziła się w stałą współprace , co automatycznie poprawiło kondycję finansową firmy ZYSK.

***

Nasza Firma działa na rynku finansowym od 1996 roku. Od tego czasu przeszliśmy daleką drogę wraz z naszymi partnerami. Początkowo nasza firma działała na rynku obrotu wierzytelnościami, następnie z dobrym skutkiem oferowała także usługi windykacyjne. Obecnie idąc za potrzebami naszych obecnych klientów i przyszłych oferujemy skuteczny Faktoring.

Od 10 lat Faktoring stał się głównym przedmiotem naszej działalności.

Po latach zdobywania doświadczeń staramy się być jak najbardziej otwarci na potrzeby naszych Klientów, co odzwierciedla się w naszej elastyczności, dyskretności i widocznych efektach.

Ofertę naszą kierujemy głównie do małych i średnich przedsiębiorców, a także do tych, którzy często rozpoczynają swoją działalność lub chcą ją poszerzyć szukając dodatkowych źródeł finansowania, a które nie mogą zawsze liczyć na obsługę faktoringową oferowaną przez banki i inne duże instytucje finansowe.

NASZA DEWIZA TO - SZYBKIE PODEJMOWANIE DECYZJI I ZMINIMALIZOWANE FORMALNOŚCI.

- Nie wymagamy od naszych Klientów posiadania zdolności kredytowej.

- NIE OGRANICZAMY WYSOKOŚCI FAKTORINGOWYCH KWOT - realizujemy umowy już od kwoty 10.000,00 zł !

- Atrakcyjne prowizje od 2% bez dodatkowych marży i stałych opłat.

- Nie wymagamy konieczności podpisywania z nami umów długookresowych. Nasza usługa może być usługą doraźną, jeżeli takie są potrzeby naszego Klienta w danej chwili.

- Podejmujemy szybkie decyzje w 24 h.

- Ograniczamy do min. formalności dokumentacyjnych

- Ekspresowa płatność ( nawet w dniu podpisania umowy)

- konkurencyjne warunku prowizyjne

OFERUJEMY TAKŻE FAKTORING NIEJAWNY - faktoringowanie należności objętych zakazem zbycia dot. głównie należności górniczych !

KORZYŚCI FAKTORINGU:

- zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa , bez konieczności czekania do terminu wymagalności faktury i jej zapłatę;

-otrzymanie środków wynikających z faktury w dniu sprzedaży jej faktorowi

- następnie przedsiębiorca może dokonać następną sprzedaż i wystawić kolejną fakturę, którą również może zamienić na gotówkę ponownie korzystając z faktoringu. Pozwala to na efektywniejsze wykorzystanie potencjału firmy, zwiększenie sprzedaży, a w konsekwencji zysku.  

- Faktoring nie zwiększa zadłużenia firmy, lecz poprawia jego zdolność kredytową!

- Faktoring stwarza możliwość sprawdzenie wiarygodności i wypłacalności nowych partnerów biznesowych jeszcze przed rozpoczęciem współpracy, co chroni przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami

Faktoring polega na przyśpieszeniu terminu płatności z faktury. Po wystawieniu faktury następuje jej sprzedaż Faktorowi, gdzie najczęściej już w dniu sprzedaży faktury otrzymujecie Państwo należność główną z faktury pomniejszoną o dyskonto faktoringowe (ok. 2%, bez dodatkowych prowizji i marży!). Następnie to Faktor oczekuje na termin płatności z faktury, a Państwo w tym czasie możecie dowolnie dysponować otrzymanymi środkami.

- ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY –

ESUS Usługi Finansowe
wykonanie: domena.pl
    pewnygrosz.com.pl po�yczki na dow�d https://chwilowkiok.pl/chwilowki-bez-erif-big-i-krd/ Kancelaria Adwokacka T&T Szybka pożyczka https://grupacdf.pl/